Μουσείο Καμιναράτων-δημοπράτηση εργων επισκευής

Ενάμιση χρόνο μετά τους καταστρεπτικούς σεισμούς, είμαστε επιτέλους στο τελικό στάδιο για την χρηματοδότηση  του Μουσείου Καμιναράτων από το κράτος και την αποκατάσταση των ζημιών. 

2011-04-23-Μουσειο (1)

Ο Σύλλογός μας, καιρό τώρα έχει εκπονήσει την μελέτη για τις επισκευές και περιμένουμε την χρηματοδότηση, που όπως μας ενημέρωσαν μπορεί και εντός του Ιουλίου να έχει εγκριθεί.

Για να μήν χρονοτριβούμε περισσότερο και για να ξεκινήσουν τα έργα αμέσως μόλις χρηματοδοτηθεί το έργο, δημοσιεύουμε την μελέτη και καλούμε όποιος ενδιαφέρεται να μας κάνει την σχετική προσφορά.

2011-08-07-5-Εκθεση ζωγραφικης -Φωτογραφιας Μουσειο Καμιναρατων   (19)

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ  26/01/2014

ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΙΣΟΓΕΙΟ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

  ΧΡΗΣΗ: ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΜΙΝΑΡΑΔΩΝ   

       ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ «Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»

ΘΕΣΗ:  Τ.Κ. ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ Δ.Ε. ΠΑΛΙΚΗΣ Δ. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

  1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

 

Μετά τον σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014, από αυτοψία που έγινε σε κτίριο, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καμιναράτα της Δ.Ε. Παλικής του Δ. Κεφαλονιάς διαπιστώθηκαν τα παρακάτω :

Πρόκειται για ισόγειο κτίριο με κάτοψη ορθογωνικής μορφής, εξωτερικών διαστάσεων  15,69 Χ 8,60 μ.. Ο φέροντας οργανισμός είναι από λιθοδομή πάχους 60 εκ., το δάπεδο είναι από σκυρόδεμα και φέρει επικάλυψη από ξύλινη στέγη με κεραμίδια. Ο χώρος εσωτερικά είναι ενιαίος χωρίς διαχωριστικούς τοίχους. Η χρήση του κτιρίου είναι Λαογραφικό Μουσείο και λειτουργεί υπό την ευθύνη του Συλλόγου των απανταχού Καμιναράδων. Το κτίριο είναι πανταχόθεν ελεύθερο μέσα στο οικόπεδο.

 

2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟΥ

Το κτίριο κατασκευάστηκε πριν από περίπου εκατό χρόνια τουλάχιστον. Αρχικά για αρκετά χρόνια  είχε χρήση ελαιοτριβείου, στην συνέχεια με μέριμνα του συλλόγου μετατράπηκε σε Λαογραφικό Μουσείο. Δεν υπάρχει οικοδομική Άδεια για το κτίριο.

 

  1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΩΝ

Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου από λιθοδομή υπέστη έντονες βλάβες. Παρουσιάστηκαν διατμητικές ρηγματώσεις στην φέρουσα τοιχοποιία καθώς και αποκολλήσεις με μικρές μετατοπίσεις των λαξευτών λίθων στις γωνίες του κτιρίου. Η κεραμοσκεπή παρουσίασε αποδιοργάνωση και μερική κατάρρευση. Αναλυτικότερα οι βλάβες έχουν ως εξής:

 

  • Διατμητικές ρωγμές στην φέρουσα τοιχοποιία από λιθοδομή κυρίως στις γωνίες του κτιρίου καθώς και ρηγματώσεις πάνω από τα υπέρθυρα.

 

  • Αποδιοργάνωση, μερική κατάρρευση και οριζόντια μετακίνηση της στέγης από το σενάζ.

 

  • Μερική καταστροφή ταβανιού λόγω πτώσης των κεραμιδιών.

 

Οι βλάβες οφείλονται στα εντατικά μεγέθη τα οποία αναπτύχτηκαν λόγω του ισχυρού σεισμού, σε συνδυασμό με τον τρόπο και τα υλικά κατασκευής της εποχής που  κτίστηκε  το κτίριο.

Η έκταση και το μέγεθος των βλαβών θεωρούνται τοπικού χαρακτήρα.  Μπορούν να αντιμετωπιστούν με επεμβάσεις τέτοιες που δεν θα αλλοιώσουν τα παραδοσιακά του χαρακτηριστικά και ενώ θα του προσδώσουν την απαραίτητη  αντοχή, δεν θα τροποποιήσουν τον  διαχρονικό του χαρακτήρα και την  μορφή των όψεων.

  1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

 

Κατασκευή ξύλινης στέγης. Λόγω κατάρρευσης τμήματος της κεραμοσκεπής, τοπικής παραμόρφωσης και μετακίνησης των ζευκτών απαιτείται πλήρης ανακατασκευή της στέγης με νέα υλικά (ξύλινος σκελετός, μόνωση, κεραμίδια). Η μορφή της στέγης είναι τετράριχτης από ξύλινο σκελετό όλα από δομική ξυλεία πελεκητή ( τραβα ) εμποτισμένη με βορικά άλατα για την προστασία της, κατηγορίας κατ ελάχιστον C22 – 10E κατά το πρότυπο ΕΝ 338 με σιδηρούς συνδέσμους (τζινέτια, αγκάλες ανάρτησης ελκυστήρων κ.λ.π.) και γενικά με υλικά, μικροϋλικά και ικριώματα επί τόπου καθώς και με εργασία για πλήρη κατασκευή. Τα δομικά στοιχειά της κεραμοσκεπής θα είναι ορατά από το κάτω μέρος της αίθουσας του μουσείου. Οι διατομές και τα μήκη των υλικών κατασκευής αποτυπώνονται στα συνημμένα σχέδια.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η διατομή των αμειβόντων καθώς και των ελκυστήρων,κορφια είναι 15 Χ 15 cm. ενώ τεγιδες είναι από πριστη ξυλεια 5Χ7 cm Οι δε ελκυστήρες, για λόγους οικονομίας, θα αποτελούνται από δυο στελέχη που θα ενώνονται μεταξύ τους με δύο μεταλλικές λάμες διαστάσεων 1000 Χ 50 Χ 3 χιλ, τοποθετημένες αμφίπλευρα του ελκυστήρα. Οι λάμες θα φέρουν δέκα ( 10 ) οπές ( πέντε (5) ανά πλευρά στερέωσης ) οι οποίες θα διανοιχθούν εκατέρωθεν του άξονα συμμετρίας τους. Οι λάμες θα είναι βαμμένες με μαύρο βερνικόχρωμα.

Το πέτσωμα θα κατασκευαστεί από τις υπάρχουσες τάβλες της κεραμοσκεπής οι οποίες μετά την καθαίρεση τους και την διαλογή τους θα πλανιστούν όπου απαιτείται και θα  βαφτούν. Θα τοποθετηθούν στην τελική τους θέση κατά την αντίθετη φορά που βρίσκονται σήμερα. Για την κάλυψη όλης της επιφάνια θα τοποθετηθούν και νέες τάβλες ίδιας διατομής οι οποίες θα είναι και αυτές βαμμένες στην ίδια απόχρωση.

Πάνω από το πέτσωμα θα τοποθετηθούν πηχάκια κατά την φορά των νερών ύψους 1 εως 1,50cm, και στην συνέχεια θα γίνει η επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη (ειδικά για στεγάνωση ξύλινης στέγης) από μη υφαντές ίνες πολυπροπυλενίου ασφαλτωμένες και στις δύο όψεις, βάρους 0,6 kg/m2.( Τύπου ESXA ROOF P-P) Οι λωρίδες κάθε στρώσης μεμβράνης θα αλληλεπικαλύπτονται κατά 20 cm. Τα άκρα τους καλύπτονται με ειδική αυτοκόλλητη μεμβράνη, συμβατή με το υλικό.

Στη συνέχεια θα τοποθετηθούν τεγιδες 5 Χ 7 cm πριστης ξυλείας σε απόσταση περίπου 38 cm με γαλβανισμένες βίδες 5Χ12

Περιλαμβάνεται η στερέωση στην ξύλινη υποδομή με μηχανικά μέσα, μέσω πλατυκέφαλων καρφιών ή με διχαλωτές αγράφες.

Τέλος θα γίνει η επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους ημικεράμους και τους ειδικούς κορυφοκεράμους. Όλα τα κεραμίδια θα είναι στερεωμένα με αντίστοιχα καρφιά στον ξύλινο σκελετό.

 

 

 

Κατασκευή διαζώματος (σενάζ) στέγης. Απαιτείται η κατασκευή περιμετρικού σενάζ στέψεως στην λιθοδομή για να παραλαμβάνει τις εφελκυστικές τάσεις που αναπτύσσονται από την εντατική κατάσταση που δημιουργεί η σεισμική δράση καθώς και για την άρτια και ενιαία έδραση της κεραμοσκεπής. Η κατασκευή του σενάζ θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρηθεί εξωτερικά η παραδοσιακή του μορφή με τα ακροκέραμα. Δηλαδή στο κάτω εξωτερικό τμήμα του θα φέρει ενσωματωμένα κεραμικά τμήματα με την μορφή που έχει σήμερα.

Το σενάζ θα έχει διαστάσεις 60 Χ 25 cm από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25. Ο σιδηρός οπλισμός του S500C θα αποτελείται από συνδετήρες Φ8/12,5, 4Φ14 άνω και 4Φ14 κάτω. Στις τέσσερεις γωνίες του κτιρίου θα τοποθετηθούν πρόσθετα γωνίες μήκους πλευράς 1,5μ 2Φ14 ανά παριά ( δηλ. συνολικά 16 Φ14 )

 

Καθαίρεση υπάρχουσας κεραμοσκεπής. Θα γίνει καθαίρεση πλήρως της υπάρχουσας κεραμοσκεπής με προσοχή. Τα υλικά της ( ξύλα, κεραμίδια ) θα μεταφερθούν σε απόσταση έως 1 χιλ. μετά από υπόδειξη και θα τοποθετηθούν στον νέο χώρο με προσοχή. Στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου θα παραμείνουν οι τάβλες της ψευδοροφής καθώς και τα ρωμαϊκά κεραμίδια  που θα επανατοποθετηθούν. Τέλος θα γίνει επιμελημένος καθαρισμός του άνω μέρους της λιθοδομής ώστε να μπορεί να δεχθεί το σενάζ που θα κατασκευαστεί.

 

Επιχρίσματα. Εσωτερικά θα γίνει επισκευή των επιχρισμάτων της λιθοδομής εξαιτίας των ζημιών από τον σεισμό. Θα διανοιχτούν οι ρωγμές και θα επουλωθούν με εγκιβωτισμό τσιμεντενέματος Παράλληλα αφού επιχριστεί το σεναζ εσωτερικά και εξωτερικά θα γίνουν όλες οι αναγκαίες επεμβάσεις για την αποκατάσταση της μορφής του κτιρίου στην πρότερη μορφή και ιδίως στο τμήμα ένωσης της κεραμοσκεπής με το σενάζ

 

Αρμολόγημα. Εξωτερικά και στα σημεία που απαιτείται θα γίνει αρμολόγημα της λιθοδομής για την επούλωση των ρωγμών και τον επιτυχή εγκιβωτισμό του τσιμεντενέματος.

 

Χρωματισμός κτιρίου. Μετά το πέρας των εργασιών και τον καθαρισμό του χώρου θα γίνει ο χρωματισμός του εσωτερικά με πλαστικά χρώματα και εξωτερικά με ακριλικά χρώματα της εταιρείας VIVECROM ή παρόμοιας ποιότητας

 

 

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν από έμπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό και ο ανάδοχος του έργου θα φέρει τη ευθύνη για κάθε ατύχημα οφειλόμενο σε πλημμελή λήψη μέτρων ασφαλείας, του εργατοτεχνικού προσωπικού και όσων διέρχονται κοντά από τον χώρο εργασίας, γι αυτό θα μεριμνά για την τοποθέτηση σημάτων κινδύνων ημέρας και νύχτας. Επίσης υποχρεούται να απομακρύνει άμεσα τα άχρηστα υλικά από τους χώρους που θα γίνονται οι εργασίες.

 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη φύλαξη των μηχανημάτων, εργαλείων και υλικών, στο χώρο του εργοταξίου, για κάθε ατύχημα, σε μη εργάσιμες ώρες καθώς και για κάθε ζημιά στα εκτελούμενα έργα ή σε περατωμένα τμήματα του έργου από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. κλοπή, φθορά κλπ.) μέχρι την προσωρινή παραλαβή του έργου.

 

Τρόπος πληρωμής Ο ανάδοχος όλου του έργου ή επί μέρους εργασιών θα αποπληρώνεται για τις εργασίες που θα εκτελεί ως ακολούθως:

Α) με την αποπεράτωση του 50% των εργασιών θα λάβει το 80% του κόστους των εργασιών που έχει εκτελέσει

Β) με το πέρας των εργασιών θα λάβει το 80% επί του συνόλου των εργασιών που έχει εκτελέσει

Γ) σε διάστημα έως 3ων μηνών μετά το πέρας ων εργασιών θα λάβει το υπολειπόμενο 20% επί του συνολικού ποσού.

Σημειώνεται ότι δεν θα δοθεί προκαταβολή σε καμία εργασία ενώ το εργολαβικό τίμημα θα παραμένει αμετάβλητο σε όλη τη διάρκεια του έργου.

 

  1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο προσφέρων καλείται έως την καταλυτική ημερομηνία που ορίζεται παρακάτω να καταθέσει σε σφραγισμένο φάκελο το επισυναπτόμενο φύλο του τιμολογίου του έργου, στο οποίο θα έχει συμπληρώσει το προσφερόμενο ποσό για κάθε εργασία και θα έχει κάνει τις μαθηματικές πράξεις.

Δεν αποτελεί υποχρέωση του προσφέροντα να συμπληρώσει όλα τα άρθρα του τιμολογίου, αλλά δύναται να προσφέρει τιμές στις εργασίες που τον ενδιαφέρουν.

Οι τιμές δεν θα περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α. του τιμολογίου.

Μετά την παραλαβή των φακέλων το Δ.Σ. του συλλόγου και η επιτροπή που έχει ορίσει θα προβεί στην αξιολόγηση των προσφορών και θα προτείνει τον ανάδοχο του συνόλου του έργου ή των επιμέρους εργασιών.

Ο σύλλογος δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη  προς τους προσφέροντες για την κατάθεση των προσφορών τους ενώ οι ίδιοι δεν δικαιούνται καμία αποζημίωση για την διαδικασία κατάθεσης τους.

Με την κατάθεση των προσφορών ο μελλοντικός ανάδοχος δηλώνει και συνομολογεί ότι:

Α) έχει επισπευτεί το χώρο του έργου και έχει λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών αυτού

Β) έχει συμπεριλάβει στην τιμή προσφοράς του κάθε απρόβλεπτο παράγοντα που έχει σχέση με το έργο καθώς και με τις τοπικές συνθήκες

Γ) έχει λάβει υπ όψιν του όλες τις πιθανόν καιρικές συνθήκες που μπορεί να αντιμετωπίσει έως το όριο των ακραίων καιρικών συνθηκών όπως αυτές ορίζονται από τις επίσημες αρχές του Ελληνικού Κράτους

Δ) διαθέτει τον ανάλογο εξοπλισμό για την κατασκευή του έργου που θα αναλάβει

Ε) θα συμμορφώνεται στις υποδείξεις του μηχανικού του έργου ή του εκπροσώπου του

Στ) θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας όπως αυτά ορίζονται από την Ελληνική νομοθεσία

 

  1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Έως την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2015

 

  1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α) Επί της διαδικασίας

Γαλιατσάτος Ηλίας ( Πρόεδρος )

6977 318087

 

Β) Για τεχνικά θέματα

Ρηγάτος Χάρης ( Γεν. Γραμματέας )

Πολιτικός Μηχανικός

6944 517172

 

Γ) Για επίσκεψη στο χώρο

Μαρούλης Γεράσιμος ( Πάρεδρος )

6932234945

 

ZEYTO 1 -2 001 ZEYTO 1-1 001 κατοψη 1 001 ΚΑΤΟΨΗ 2 001 ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ 001

 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ  26/01/2014
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ Εκτιμώμενος χρόνος αποπεράτωσης ( ημέρες )
1 Κατασκευή ξύλινης στέγης ( Υλικά ) Μ2 κάτοψης 135
2 Κατασκευή ξύλινης στέγης ( Εργασία ) Μ2 κάτοψης 135
3 Κατασκευή διαζώματος (σενάζ) στέγης (υλικά) μ.μ 47,6
4 Κατασκευή διαζώματος (σενάζ) στέγης (Εργασία) μ.μ 47,6
5 Καθαίρεση υπάρχουσας κεραμοσκεπής Μ2 κάτοψης 135
6 Επιχρίσματα απολ 1
7 Αρμολόγημα απολ 1
8 Χρωματισμόςτοιχων και ξυλινων κατασκευών αποκ 1
Με την κατάθεση της προσφορας ο μελλοντικός ανάδοχος δηλώνει και συνομολογεί ότι:
Α) έχει επισπευτεί το χώρο του έργου και έχει λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών αυτού
Β) έχει συμπεριλάβει στην τιμή προσφοράς του κάθε απρόβλεπτο παράγοντα που έχει σχέση με το έργο καθώς και με τις τοπικές συνθήκες
Γ) έχει λάβει υπ όψιν του όλες τις πιθανόν καιρικές συνθήκες που μπορεί να αντιμετωπίσει έως το όριο των ακραίων καιρικών συνθηκών όπως αυτές ορίζονται από τις επίσημες αρχές του Ελληνικού Κράτους
Δ) διαθέτει τον ανάλογο εξοπλισμό για την κατασκευή του έργου που θα αναλάβει
Ε) θα συμμορφώνεται στις υποδείξεις του μηχανικού του έργου ή του εκπροσώπου του
Στ) θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας όπως αυτά ορίζονται από την Ελληνική νομοθεσία
ΑΘΗΝΑ     /    / 2015
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s